Iedereen die een reservatie maakt bij Privésauna Aqua Lounge verklaart zich automatisch akkoord met de huisregels:

 • na  reservatie vragen wij u direct  een voorschot van € 50 te storten op reknr KBC BE60-7310-1891-4870
 • In geval van annulering is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 50% van de volledige prijs voor de geboekte reservatie verschuldigd.
 • er geldt een rookverbod in het volledige complex
 • huisdieren zijn niet toegelaten
 • kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen persoon
 • voor het in gebruik nemen van het complex dient u eerst een douche te nemen
 • het is verboden in het zwembad te duiken
 • het is verboden eigen produkten toe te voegen in het zwembad, whirlpool of sauna
 • het is verboden eigen dranken of snacks te nuttigen in het complex
 • verplicht gebruik van badslippers
 • verplicht gebruik van handdoeken in de sauna
 • gelieve de rust van onze buren te respecteren
 • gelieve tijdig het gehuurde complex te verlaten zodat de volgende klanten tijdig over een gereinigd complex kunnen beschikken
 • Instellingen van de apparatuur worden door de klanten niet gewijzigd.
 • Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door Aqua Lounge ter beschikking gestelde faciliteiten. In geen geval kan Aqua Lounge aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke –of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de door Aqua Lounge ter beschikking gestelde faciliteiten. Aqua Lounge zal tengevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden.
 • Wanneer schade aangebracht wordt aan het door u gehuurde complex, bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden.
 • Wanneer de toegebrachte schade tot gevolg heeft dat het door u gehuurde complex niet meer 100% kan functioneren, zal een schadevergoeding van 500 EUR per dag betaald moeten worden te rekenen van de dag waarop de schade werd toegebracht tot en met de dag waarop deze hersteld werd.
 • De directie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van goederen.
 • Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten zijn de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.

Wij wensen u alvast een aangenaam en deugddoend verblijf!